Prisliste Legal advokat & eiendom as pr. 01.01.14

Advokattjenester

I henhold til prisforskriften skal det opplyses at følgende
tariffer blir benyttet:

Alminnelig timesats:

1400,-
Opprettelse av testamenter:

2500,- til 5000,-
Ektepakt:

2500,- til 4000,-
Samboeravtale:
2500,- til 5000,-

Prisene er eks. mva
Prisene er avhengig av oppdragets omfang.
Mer omfattende/ kompliserte testament, ektepakter eller samboeravtaler kan overstige ovennevnte satser.

Endelig salær fastsettes i tråd med reglene for god advokatskikk.

Ytterligere informasjon kan fås ved å lese våre alminnelige oppdragsvilkår.

Eiendomsformidling

Selger:
Ordinært salgsoppdrag,
provisjonsbasert:

2,5 % av salgssum inntil 1.500.000,-
+1,25% av salgssum over 1,5 mill.
+ 25 % m.v.a.
Minimumsbeløp: kr. 29.000,- + mva
Km. godtgjørelse etter statens reg.
Ved salg av landbrukseiendom:
2,5 % av salgssum inntil 1.500.000,-,
+1,25% over 1,5 mill.
+ 25 % m.v.a.
Minimumsbeløp: Kr. 35.000,- + mva
Km. godtgjørelse etter statens reg.
Timebaserte oppdrag:
Timepris kr. 1.400,- + mva
Km. godtgj. etter statens reg.
Betales uavhengig av om salg kommer i stand.
Honoraroppdrag:
Fra 10.000,- + m.v.a.
Tilretteleggingsgebyr:
Kr. 6000,- + m.v.a.
Annonsering:
Kostpris hos annonsøren. Annonsering kun etter avtale med selger. Priser fås v/henv. til megler.
Tilstandsrapport:
Ca. kr. 7.500,- + m.v.a.+ kjøring - etter regning
Eierskifteforsikring:
  1. Boliger med eget bnr:
    6 promille av kjøpesum, min. 7.500,-
  2. Boliger m/ snr eller andelsnr:
    4 promille av kjøpesum, min. 4.000,-
Annonsering Finn eiendom:
Bolig kr. 1.800,- + m.v.a for 3 mnd
Næringseiendom/Landbruk kr. 3.500, + m.v.a.
Grunnbokutskrift:
172,-
Skriftlig prisvurdering:
Fra kr. 2.500,- + m.v.a.
+ kilometergodtgjørelse etter statens reg.Kjøper:
Omkostninger til staten:
2,5 % dok.avg. av kjøpesum
+ 525,- tgl.gebyr for skjøte
+ 525,- ved evt. tgl. av pantobl.
+ 172,- ved evt. pantattest

Evt. konsesjonsgebyr/eierskiftegebyr kommer i tillegg.