Advokat

Fagområder

Legal advokat & Eiendom kan tilby tjenester innenfor et større område av privatretten. Vi tar ikke oppdrag som omhandler ren forretningsrett.

Dersom det rettsområdet du søker ikke er å finne i hovedoversikten til høyre, kontakt oss for nærmere orientering vedrørende din forespørsel. Vi henviser deg gjerne videre til andre som har særlig kunskap innenfor det fagområdet saken din gjelder.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Du må også regne med å betale en egenandel. Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Innenfor enkelte felter kan det også hende at du har rettshjelpsdekning på forsikringen din. Også her betales en egenandel. Hva som dekkes og hvor mye det koster fremkommer av dine forsikringsvilkår.

Arbeidsrett
Avtaler, oppsigelsessaker

Arv- og Skifterett
Herunder dødsbobehandling

Avtalerett

Barnerett, barnevern

Erstatningsrett, personskade

Familierett

Fast eiendoms rettsforhold
Separasjon, skilsmisse, særeie, testament, ektepakt

Forbrukersaker
Bl.a. byggsaker, reguleringssaker, mangler ved omsetning av bolig

Husleieforhold

Kjøpsrett

Markedsføringsrett

Naborett

Produktansvar

Sosialrett
Psykisk helsevern

Trygderett

Vergemålsrett
Vern, hjelpeverge, umyndiggjøring

Prosedyre
Sivile saker og straffesaker